Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Gagnant Cycle supérieur

Lycée Josy Barthel Mamer

Mamer


3CC

Cycle supérieur

Description

Reportage « Wunnen zu Lëtzebuerg, Wonsch oder Wierklechkeet? » – Modern Haiser, modernt Wunnen. Vum Claire Elsen, Lena Jemming a Sophie Lieffring