Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Gagnant Inférieur ou égal à 12 ans

Grondschoul Alzéng

Hesperange


Tom Faber

4.2

Inférieur ou égal à 12 ans

Description

D’Schüler aus dem C4.2 aus der Grondschoul Alzéng hunn sech d’Fro gestalt, wat Solidaritéit ass. Fir eng Äntwert op di Fro ze fannen hunn se sech bei den Enseignanten an den Educateuren an der Schoul emfroot. Well  bei Solidaritéit oft vun Organisatiounen geschwat gëtt, di sech fir aner Leit engagéieren, hunn si och d’Organisatioun Ambulanzwonsch kontaktéiert fir een Interview mat hinnen ze machen. Si wollten méi driwwer erausfannen wat di Organisatioun mëscht. Weiderhin hunn sech d’Schüler d’Fro gestallt op Geld ginn eleng solidaresch ass an dëst mat engem Theaterstéck begleet.