Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Cycle supérieur

Lycée classique Diekirch

Diekirch


2ème option radio

Cycle supérieur

Description

Fast Life
Dëse Podcast „Fast Life“ zu den Theme fast food, fast travel, fast information, fast fashion gouf vun der „Optioun Radio“ vum LCD en vue vum „Concours Jeune Journaliste 2024“ realiséiert.

Follgend Schüler hunn deelgeholl:

Catharina Botelho: Moderatorin, Ophuelen vun den Interviews
Seana Adrovic: Moderatorin, Bericht
Tim Pommerell: Moderator, Entworf vun de Froë fir d’Interviews
Basile Mouchie: Jingle, Schnëtt
Yannis Rob: Jingle, Schnëtt

De Yannis an de Basile schaffen um Schnëtt
Mir hunn ënner anerem eis MatschülerInnen aus dem LCD befrot

Médias

Placeholder media audio
Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 56: CONNECT tunnel failed, response 403

Podcast « Fast Life » de la 2e option radio du Lycée classique de Diekirch